LinkedInInstagramFacebookE-mail info@riders4seasons.dkTelefon 7199 3804

Cirkulær Økonomi

Produktion kræver ressourcer. Og de ressourcer udvindes og anvendes. Hos Riders4Seasons går vi op i, at vores produkt er bæredygtigt og ikke påvirker jordens ressourcer negativt.

Cirkulær økonomi er et bæredygtigt alternativ til den hidtige model: Lineær økonomi. Den lineære økonomi kan beskrives som en “producer-forbrug-smid væk”-model, hvor jordens ressourcer forbruges i stor stil for at ende som affald.

Den cirkulære økonomi sikrer, at vi også i fremtiden har adgang til de vigtige ressourcer, vi kan udvinde. De produkter, vi producerer og forbruger, indgår i et kredsløb, hvor de genanvendes og opgraderes med så stor værdi som muligt - så længe som muligt.

Hos Riders4Seasons bygger vi vores forretningsmodel på den cirkulære økonomi, og vores produkt, EcoFlexPro gummigranulat, er produceret af udtjente dæk. I stedet for at producere gummigranulat af ny gummi, genbruger vi de udtjente ELT dæk til at skabe et helt unikt produkt, der er bæredygtigt og miljøtestet og -godkendt.